PERSONVERKERKLÆRING

 

Loreana Norge respekterer personvernet til besøkende på nettsiden sin, spesielt rettighetene til besøkende med hensyn til automatisert behandling av personopplysninger. På grunn av full åpenhet med våre kunder har vi derfor utarbeidet og implementert en policy med hensyn til selve behandlingen, formålet og mulighetene for registrerte til å utøve sine rettigheter så godt som mulig.
  

Inntil du godtar bruken av informasjonskapsler og andre sporingssystemer på nettstedet, vil vi ikke plassere ikke-anonymiserte analytiske informasjonskapsler og/eller sporingsinformasjonskapsler på din datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett.

Ved å fortsette å besøke denne nettsiden godtar du følgende bruksvilkår.

 

Gjeldende versjon av personvernerklæringen som er tilgjengelig på nettsiden er den eneste versjonen som gjelder så lenge du besøker nettsiden, inntil en ny versjon erstatter gjeldende versjon.


 

Artikkel 1 - Lovbestemmelser

 1. Nettsted (heretter også "Nettstedet"): www.loreana.no
 2. Ansvarlig for behandling av personopplysninger (Heretter også: "Den behandlingsansvarlige"): SWB International LLP, handel under Loreana Norge , med registrert kontor på, 32 Kinburnstreet, London SE16 6DW, Storbritannia firmanummer: OC441424

 

Artikkel 2 - Tilgang til nettstedet

 

Tilgang til nettstedet og bruk er strengt personlig. Du vil ikke bruke denne nettsiden og dataene og informasjonen som er oppgitt på den til kommersielle, politiske eller publisitetsformål, eller for kommersielle tilbud, og spesielt ikke for uønskede elektroniske tilbud.

 

Artikkel 3 - Innholdet på nettstedet

 

Alle merker, bilder, tekster, kommentarer, illustrasjoner, (animerte) bilder, videobilder, lyder, samt alle tekniske applikasjoner som kan brukes for å få nettsiden til å fungere og mer generelt alle deler som brukes på denne siden er beskyttet av loven av immaterielle rettigheter. Enhver reproduksjon, repetisjon, bruk eller modifikasjon, på noen måte, av hele eller deler av det, inkludert tekniske applikasjoner, uten skriftlig forhåndssamtykke fra kontrolløren, er strengt forbudt. Hvis administratoren ikke umiddelbart iverksetter tiltak mot noen krenkelse, kan dette ikke tolkes som stilltiende samtykke eller frafallelse av rettslige søksmål.

 

Artikkel 4 - Administrasjon av nettstedet

 

For riktig administrasjon av nettstedet kan administratoren når som helst:

 • suspendere, avbryte eller begrense tilgangen til en bestemt kategori av besøkende til hele eller deler av nettstedet
 • fjerne all informasjon som kan forstyrre funksjonen til nettstedet eller som bryter nasjonal eller internasjonal lovgivning eller som bryter internettetiketten
 • ha nettsiden midlertidig utilgjengelig for å kunne utføre oppdateringer

 

Artikkel 5 - Ansvar

 

Administratoren er på ingen måte ansvarlig for feil, funksjonsfeil, vanskeligheter eller avbrudd i funksjonen til nettstedet, som følge av at nettstedet eller en av dets funksjoner ikke er tilgjengelig. Måten du kobler deg til nettstedet på er ditt eget ansvar. Du må selv ta alle nødvendige tiltak for å beskytte utstyret og dataene dine mot blant annet virusangrep på internett. Du er også ansvarlig for nettsidene og dataene du konsulterer på internett.

 

Administratoren er ikke ansvarlig for rettslige søksmål mot deg:

 • på grunn av bruk av nettsiden eller tjenester tilgjengelig via internett
 • for brudd på vilkårene i denne personvernerklæringen

Administratoren er ikke ansvarlig for eventuelle skader du pådrar deg selv, eller tredjeparter eller utstyret ditt som følge av din tilknytning til eller bruk av nettstedet. Du vil avstå fra enhver handling mot administratoren som følge av dette.

 

Hvis administratoren blir involvert i en tvist som et resultat av din bruk av denne nettsiden, har han rett til å erstatte fra deg all skade han lider og vil lide som et resultat.

 

Artikkel 6 - Innsamling av data

 

Dine data samles inn av Loreana Norge . Personopplysninger betyr: all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved referanse til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetisk, psykologisk, økonomisk, kulturell eller sosial identitet.

 

Personopplysningene som samles inn på nettstedet brukes hovedsakelig av administratoren for å opprettholde relasjoner med deg og, hvis aktuelt, for å behandle bestillingene dine.

 

Artikkel 7 - Dine rettigheter i forhold til dine data

 

I henhold til artikkel 13 paragraf 2 under b GDPR har enhver rett til å inspisere og rette eller slette hans personopplysninger eller begrense behandlingen som angår ham, samt retten til å protestere mot behandlingen og retten til dataportabilitet. Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss på info@loreana.no

 

Enhver forespørsel om dette må vedlegges en kopi av et gyldig identitetsbevis, som du har skrevet under på og oppgi adressen du kan kontaktes på. Du vil få svar på forespørselen din innen 1 måned etter at forespørselen er sendt inn. Avhengig av kompleksiteten til forespørslene og antall forespørsler, kan denne perioden forlenges med 2 måneder om nødvendig.

 

Artikkel 8 - Behandling av personopplysninger

 

Ved brudd på noen lov eller forskrift som den besøkende mistenkes for og som myndighetene trenger personopplysninger samlet inn av lederen, vil disse bli gitt dem etter en uttrykkelig og motivert anmodning fra disse myndighetene, hvoretter dette personopplysninger vil ikke lenger bli brukt. faller inn under beskyttelsen av bestemmelsene i denne personvernerklæringen.

 

Hvis viss informasjon er nødvendig for å få tilgang til visse funksjoner på nettstedet, vil den ansvarlige angi den obligatoriske karakteren av denne informasjonen på tidspunktet for forespørselen om dataene.

 

Artikkel 9 - Kommersielle tilbud

 

Du kan motta kommersielle tilbud fra administratoren. Dersom du ikke (lenger) ønsker å motta disse, vennligst send en e-post til følgende adresse: info@loreana.no

 

Hvis du kommer over noen personopplysninger under ditt besøk på nettstedet, må du avstå fra å samle inn det eller fra annen uautorisert bruk, samt fra enhver handling som krenker personvernet til personen(e). Administratoren er på ingen måte ansvarlig i ovennevnte situasjoner.

 

Artikkel 10 - Oppbevaringsperiode for data

 

Dataene som samles inn av administratoren av nettstedet, brukes og lagres i den varigheten som er bestemt av loven.

 

Artikkel 11 - Informasjonskapsler

 1. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som plasseres på harddisken til datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt. En informasjonskapsel inneholder data slik at du kan gjenkjennes som en besøkende hver gang du besøker nettstedet vårt . Det er da mulig å sette opp nettsiden vår spesifikt for deg og gjøre påloggingen enklere.
 2. Vi bruker følgende typer informasjonskapsler på nettstedet vårt:

- Funksjonelle informasjonskapsler: som økt- og påloggingsinformasjonskapsler for å holde oversikt over økt- og påloggingsinformasjon.

- Anonymiserte analytiske informasjonskapsler: for å få innsikt i besøket på nettstedet vårt basert på informasjon om besøkstall, populære sider og emner. På denne måten kan vi bedre skreddersy kommunikasjon og informasjonstilbud til behovene til besøkende på nettsiden vår. Vi kan ikke se hvem som besøker nettsidene våre eller fra hvilken PC besøket skjer.

 1. Mer spesifikt bruker vi følgende informasjonskapsler:

- Ingen andre informasjonskapsler

 1. Når du besøker nettstedet vårt, kan informasjonskapsler fra kontrolleren og/eller tredjeparter installeres på utstyret ditt.

Artikkel 12 - Visuelt materiale og produkter som tilbys

 

Ingen rettigheter kan utledes fra bildene knyttet til produktene som tilbys på nettstedet.

 

Artikkel 13 - Gjeldende lov

 

Norsk lov gjelder for disse vilkårene . Retten til administratorens forretningssted har eksklusiv jurisdiksjon i tilfelle av tvister angående disse vilkårene og betingelsene, unntatt når et juridisk unntak gjelder.

 

Artikkel 14 - Kontakt

 

For spørsmål, produktinformasjon eller informasjon om selve nettsiden, vennligst kontakt: kundeservice, info@loreana.no